sábado. 25.03.2023
Parada de Ribeira

Elvira Lama (PSdeG): "Os informe múdanse aquí e en Santiago"

Audios das declaracións do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a aprobación da licenza á planta asfáltica en Parada.