miércoles. 17.08.2022

"Estamos a pasar un momento moi delicado" (Amador Díaz)

Fai unha semana compañeiros enchían de gasóleo os tractores a 1,58 ou 1,60. Exactamente o dobre que fai un ano.

Temos que poder producir a un custe asumible para que o consumidor non se vexa afectado.

O sector agrogandeiro e un sector que sempre está levando cachazos e sempre se levanta e aguanta, pero chega un punto que a situación é insostible.