miércoles 8/12/21

Tamén foi incluído na orde do día do pleno deste xoves o expediente de honra ao capitán da Garda Civil José Luis Casas. Destacarase a súa dedicacióna prol da seguridade dos veciños de Xinzo de Limia e remarcarase a súa colaboración coa Policía Local, xa que contribuíu á elaboración do Plan de Autoproteción do Entroido.

Moción para que se autorice a aplicación nos cultivos do produto DMN

Os concelleiros tratarán a aprobación dunha moción conxunta dos grupos municipais de PSdG-PSOE, AXIL, XA, BNG e da concelleira non adscrita para solicitar ao Goberno Central a autorización excepcional na comarca da Limia do uso do antexermolante DMN. Cómpre recordar que unha das fortalezas das que dispón a comercialización das patacas producidas na Limia é a capacidade de almacenamento e conservación que os agricultores poden realizar ata os meses de abril ou incluso maio. A base deste almacenamento era o emprego masivo de produtos antexermolantes con Clorprofam, produto que a Comisión Europea xa non autoriza. Unha das solucións que se están a presentar noutros países é a autorización excepcional do 1,4-dimetilnaftaleno, coñecido como DMN, un composto presente naturalmente nas patacas que inhibe a súa xermolación reducindo a respiración dos tubérculos.