martes 7/12/21

Se estiveramos vendo o programa de IV Milenio, ven puideramos pensar e o seu presentador así o faría de que era bastante paradóxico que no salón de Cultura se estivese celebrando unha comisión de organización do Entroido 2022, e que o reloxo que marca os días e horas que faltan para ese día tan esperado en Xinzo diga que aínda faltan 787.22:32:55?., É funcionando.

Tamén na reunión houbo alguén que dixo que segundo el escoitara esta mesma mañá de especialistas europeos na Covid, de seguir así que nos preparáramos para estar pechados no mes de febreiro.