jueves. 02.02.2023

O I.E.S Cidade de Antioquía de Xinzo continúa ofertando novos titulados

A bolsa está composta por alumnos e alumnas dos ciclos de Forestal e Administración

IES Cidade de Antioquía, en Xinzo de Limia (Ourense). | FOTO: Arquivo.
IES-Cidade-de-Antioquia

Cando se leva xa casi dous meses do novo curso 2016-2017 o IES 

CIDADE DE ANTIOQUIA sigue ofertando Titulados dos Ciclos

 Formativos de Forestal e Administración da Bolsa de Emprego.

Istes titulados integrados na Bolsa de Emprego, xa foron solicitados

 por algunhas empresas e o redor do 30% tiveron oportundidades de 

contratación, e outros 

participaron en proccesos de selección, quedando a disposición outros

 Titulados que están dispostos a traballar e ser contratados

 indempendentemente de que se sigan formando e colaborando co 

Centro e outras Institucións. 

A Bolsa de emprego no dia de hoxe tamén envia información

 as empresas e entidades que están incluidas na Bolsa de

 Emprego do Centro para informalas deste novos Titulados para que podian demandalos, cunha simple petición ao

 enderezo de correo 

[email protected]  ou no 988 788 534

 

Recordamos que na Bolsa de Emprego do Centro constan titulados nos

 Ciclos formativos seguintes: 

Título:Técnico superior de Administración e Finanzas 

Administractivo de oficina,comercial , contable, financieiro, de banca, de

 seguros, de recursos humáns, de asesoria, de xestorias, responsable

 de cobros e de atención ao cliente 

Titulo: Técnico Auxiliar Administractivo 

Auxiliar Administractivo,de xestión de persoal,de tesourería, de

 cobramentos, de comercial,recepcionista,axudante de oficina,

eauxiliar de atención ao cliente 

Dentro da familia de Administración cos titulos e profesións 

Título:TECNICO SUPERIOR EN XESTION FORESTALE DO MEDIO 

NATURAL 

Encargado de repoboacións,axente forestal, garda de espazos naturais

,capataz forestal,educador ambiental, monitor da natureza,vixiante de incendios,

práctico de topografía,propagador de plantas de viveiro... 

Titulo TECNICOS  APROVEITAMENTOS E CONSERVACION DO M. 

NATURAL 

Motoserrista,Traballador de viveiro,especialista encolleita de sementes, en 

aproveitamento de madeiras,cortizas e leña, fitosanitarios,enxertador,maquinista

 de procesadora forestal,traballador de hortas, viveiros e xardíns, repoboador de 

especiescinexéticas... 

 

Comentarios