sábado. 26.11.2022

O NOVO ALCALDE DE SANDIÁS QUERÍA COBRAR 36.000 € O ANO

O Concello a súa  adicación  exclusiva costaríalle ao redor de 48.600 €

Alcalde Sandias
Alcalde Sandias

O Concello a súa  adicación  exclusiva costaríalle ao redor de 48.600 €

Pouco tardou o novo alcalde de Sandiás Felipe Traveso  en propoñer o pleno a súa adicación exclusiva.

Na sesión extraordinaria celebrada  a finais do mes, no orde do día aparecía nun punto  a adicación exclusiva do alcalde. Parece que ata ese momento a ningún dos grupos da oposición lle “chirriou” a cuestión.

O PSOE, votou en contra.

No momento de analizar ese punto e o alcalde argumentar a súa pretensión  dicindo  que “este é un concello moi difícil de xestionar, e tendo en conta que quero facer moitas obras, quero a adicarme o 100%”. Ata aquí todo ben, o problema xurdiu cando puxo porriba da mesa a contía “36.000” €, máis loxicamente a SS. por conta do concello.

Neste momento as caras de asombro dos membros do PP e do PSOE, non daban creto, e votaron en contra.

Recordar que a normativa actual para os concellos de entre 1.000 e 5.000 veciños, o goberno autoriza un máximo de 40.000 €/ano.

Sandiás no censo de 1 de Xaneiro de 2014 (último censo actualizado) o IGE di que ten 1.297  habitantes. A pouco que baixara a poboación, pouco marxe lle queda.

NADA DISO SE DIXO NA CAMPAÑA

O Portavoz do PP, quedou tamén estrañado posto que na campaña electoral, ningún dos membros da lista, nin el mesmo falara nada desa adicación. Tamén argumentou de que este é un concello pequeno que cos funcionarios que ten e co persoal laboral, non hai problema para levar a xestión.

Comentarios