martes 7/12/21

Polo menos, se vemos o reloxo da praza, que xa está ao día.