sábado. 03.06.2023

Primeira reunión do C.R.I.X.P. Pataca de Galicia presidida por Jose M. Gómez “Cazolas”

Ademais dos temas xerais de carácter imperativo ao comezo de cada mandato, o Presidente presentou o seu “decálogo de intencións” que foi aprobado por unanimidade.

Totalidade dos membros do C.R. da I.X.P. Pataca de Galicia
Totalidade dos membros do C.R. da I.X.P. Pataca de Galicia

Esta mañá na sede do Consello Regulador da I.X.P. Pataca de Galicia con sede en Xinzo, mantiñan a primeira reunión desta nova etapa os membros do consello presidido xa por Jose M. Gómez “Cazolas”, no que o primeiro dos acordos foi a incorporación do único vocal que faltaba e que non puidera asistir a sesión constitutiva.

No seguinte punto da orde do día, como é preceptivo designouse a orde en que os dous vicepresidentes ostentaran a vicepresidencia acordando que os dous primeiros anos sexa Diego Conde, representante dos almacenistas e os dous últimos Amador Díaz, representante dos produtores.

Primeira reunión presidida por Jose Gomez "Cazolas"

A continuación nomeáronse os vocais e técnicos que formarán parte das distintas comisións que estatutariamente  teñen que funcionar cales son a Comisión Permanente, Comité de Certificación (comité técnico), e  Comité consultivo que se reúne unha vez ao ano, no que entre outros membros nomeados por administración, consumidores etc., tamén nomearon a un experto técnico que neste caso será Servando Álvarez , director  técnico do Centro de desenvolvemento Agrogandeiro con sede tamén en Xinzo.

A continuación aprobouse a incorporación dun novo envasador e tamén a Memoria  de actividades e contas do 2022.

PETICIÓN DE AXUDAS

Un motivo da urxencia de reunión do Consello era a aprobación de solicitude de axudas a Consellería de Medio Rural e outros organismos que remata este 31 de marzo e que sen esas axudas sería imposible realizar todas as accións que se teñen previstas para este primeiro ano, entre elas, que xa quedaron aprobadas, a participación como Consello en feiras de promoción no Salón  Gourmets, Alimagro, Feira da Pataca de Vilar de Barrio e Coristanco, na Semana Verde de Silleda , en Xantar e na do Pan de Cea.

Primeira reunión do C.R.I.X.P. Pataca de Galicia presidida por Jose M. Gómez “Cazolas”