domingo. 29.01.2023

Maña  xoves as 8 da noite , no salon de actos da casa da Cultura de Xinzo de Limia celebrarase unha xornada sobre a problematica ambiental que esta afectando ós habitantes do Val do Limia.

Catro serán as `pnencias a travesó das que se estudará a situación actual. Entre os ponentes estará presente Serafín González, membro do CESIC e que ten feito moitos estudos sobre a situación que se vai abordar.

PONENCIAS PARA ESTAPRIMEIRA XIORNADA

Agroturismo e Medio-ambiente por Marta Delgado (empresaria turística no Val do Limia)

Producción intensiva e  Xestión de residuos agrogandeiros por Daniel Rodicio (granxeiro profesional)

Anílisis da calidade da auga  no Val do Limia  por Serafin gonzalez( Cientifico e membro da S.G. H.Natural)

Gandeiría e agricultura tradicional  por Manuel García(Agricultor ecolóxico e membro do M.E.L.)

999999