miércoles 8/12/21

Rairiz de Veiga e Porqueira, tardan mais de un ano en pagarlle aos seus provedores, Os Blancos dous anos

Lobeira,  Sandiás, Vilar de Santos, Baltar e Entrimo fano en menos do tempo legal de 30 dias

134
134

Segundo se pode comprobar no informe de setembro do Ministerio de Hacienda, hai moita disparidade de niveis de pago a provedores dentro dos concellos da Limia.  Ademais de pagar en menos dos 30 dias legais os concellos de  Lobeira,  Sandiás, Trasmiras, Vilar de Santos e Entrimo, aparecen con débeda CERO.

Entre os 30 e 60 dias están  os concellos de Sarreaus, Villar de Barrio e Bande. Xinzo de Limia aparece cos pagos a 141 días, baixando en trinta días dende o informe do trimestre pasado.

XINZO CASE O DIA

Postos en contacto co Tte. Alcalde López Casas  indicoulle a dendealimia, que nestes momentos, dous meses despois do informe de Hacienda o Concello está pagando case que ao prazo legal.Cree que neste momento están pagadas tódalas facturas de setembro e mais da metade de outubro.

A situación do concello cambiou tanto nos últimos anos, que neste momento os provedores xa lle fían, cuestión que fai 4 anos era moi distinta.

REBAIXA DA DÉBEDA DUN 138 A UN 68%

No remate deste ano o Concello de Xinzo, segundo o seu alcalde vai a quedar cun endebedamento do 67%. Cando esta corporación con el a fronte se fixo cargo da xestión estaba nun 138%. Todo isto, hai que recoñecer, continúa decindo que se puido facer coa colaboración do persoal,  ao que se lle rebaixou os salarios un 15% e a subida dos impostos, necesaria e obrigada polo plan de axuste do Ministerio de Hacienda.

Rairiz de Veiga  pasou no último trimestre no que o retraso era de  320 dias a 385. Se as contas non fallan, quere dicirse que niste trimestre non fixeron fronte a ningún pago de provedores. Séguelle Porqueira que no informe do mes de  xuño tardaba 329 dias. No informe de Setembro, non aparece. Cecais sexa que xa pagaron toda a deuda nestes tres meses.  Os primeiros postos no ranquin correspóndelle aos concellos de Os Blancos con 844 días segundo o informe de Xuño e o concello limítrofe da Limia, A Bola con 454 dias.

Comentarios