lunes. 27.03.2023

Solo temos 15 minutos diarios de clase  co profesor.

Un dos alumnos presentes quixo intervir para aclarar que durante estas semanas de clase, soamente poden recibir 15 minutos cada  hora de clase, e  seus país pagan para recibir a hora completa. Como era de esperar esta intervención dun dos alumnos foi seguida de fortes aplausos.

Comentarios