sábado 27/11/21

En todos os concellos da Limia, por ter menos de 5.000 habitantes, as normas  horarias aprobadas para os paseos  e facer deporte, non son de cumprimento. Nestes concellos a poboación pode saír a calquera hora do día, sen saír do propio municipio. Solo unha vez ao día.

Coidado de hortos

Tamén este xoves se aprobará  que queda permitido o coidado e  recolección de produtos agrícolas, sempre e cando  este se atope dentro do mesmo municipio da residencia ou nun limítrofe. Os traballos nos hortos deberán ser desempeñados por unha soa persoa.

Actualidad_486463417_151253826_864x486