domingo. 04.06.2023
Moción de Xinzo Adiante

Xinzo Adiante solicita a creación de aulas de madrugadores nos colexios

Xinzo Adiante solicita que o Pleno adopte o acordo de poñer en marcha todos os trámites precisos para implantar as aulas de madrugadores nos dous colexios do concello.

concelleiros grupo XA
Concelleiros de Xinzo Adiante.

Xinzo Adiante vén de rexistrar unha moción para instar ao Concello a implantar aulas de madrugadores nos dous colexios de Infantil e Primaria de Xinzo, para contribuír á conciliación familiar e laboral.

Corresponde ás Administracións a toma de medidas para contribuír á conciliación da vida familiar e laboral. 

Unha das principais dificultades atópana as nais e pais no feito de ter que comezar a traballar ou desprazarse ao seu posto de traballo antes de que os nenos/as entren na escola ás 9 da mañá. Isto supón que alguén ten que coidar e levar aos cativos ao CEIP. Moitas veces, isto resólvese facendo madrugar aos avós e avoas para facerse cargo dos rapaces ou renunciando un dos dous proxenitores á súa vida laboral para o coidado dos fillos/as mentres son pequenos. E quen renuncia na inmensa maioría dos casos é a muller e esa renuncia afonda aínda máis na situación de discriminación que viven as mulleres. A isto cómpre sumar a normalidade coa que a sociedade concibe o feito de que a muller non traballe e sexa o home quen o faga; mentres que a situación inversa xa non se contempla con tan bos ollos. Estamos ante unha visión patriarcal e en moitos casos machista sobre o rol que homes e mulleres cumpren dentro da familia.

Non se trata dunha medida cara pero si é efectiva e axuda ás familias que o precisan a conciliar.

Por outra banda, corresponde ás Administracións a toma de medidas para contribuír á conciliación da vida familiar e laboral e loitar contra a discriminación das mulleres. Unha iniciativa que está instaurada en moitos concellos son as “aulas para madrugadores” nos CEIP. Non se trata dunha medida cara pero si é efectiva e axuda ás familias que o precisan a conciliar. Consiste na apertura de aulas no CEIP antes de que se inicie o horario escolar ordinario para atender as nenas e nenos cuxos pais/nais non poidan facelo. Entendemos que un horario de 7 a 9 da mañá sería axeitado para a finalidade que perseguimos con esta proposta. Os cativos/as estarían atendidos por monitores especializados con quen desenvolverían actividades que axuden os nenos/as a comezar o día, realizando xogos, actividades de lectura, pintura, contos... entre outras.

Ademais, o custo desta iniciativa non resulta elevado: as instalacións xa existen (os propios CEIP). Tan só unha mínima compra de material para realizar as actividades e o custo que suporía a contratación 2 horas ao día dos monitores/as. Mesmo o funcionamento destas aulas  pode ser obxecto de subvención por parte da Deputación a través das liñas de “Cooperación ás obras e servizos municipais”.

Por todo o exposto vimos de solicitar que o Pleno adopte o acordo de poñer en marcha todos os trámites precisos para implantar as aulas de madrugadores nos dous colexios do concello.