lunes. 27.03.2023
Policía

102 aspirantes optan a 2 prazas de Policía Local en Xinzo

Son 102 os admitidos e 47 os excluídos, mais aínda teñen 10 días hábiles para corrixir a súa situación.

102 persoas aspiran a cubrir as 2 prazas vacantes do Corpo da Policía Local de Xinzo de Limia no correspondente concurso aberto respecto diso polo consistorio. Para cada praza hai un total de 51 aspirantes. Pero aínda poderían ser mais, porque os 47 excluídos dispoñen de 10 días hábiles para corrixir as deficiencias na documentación que debían achegar, polo que é moi posible que algúns deles o consiga. 

Para cada praza hai un total de 51 aspirantes.

O Boletín Oficial da Provincia publica a relación de admitidos e excluídos no devandito proceso, así como que a partir deste sábado empeza a correr o prazo de 10 días hábiles para que os excluídos poidan corrixir a súa situación. Son, xa que logo, listas provisionais. Designouse, así mesmo, ao tribunal que máis adiante ha de valorar as probas do devandito concurso, que queda encabezado como presidente polo Inspector Xefe da Policía Local de Xinzo, Germán Modesto Bolaño Villalba.

Comentarios