martes. 30.05.2023

O ritual da pegada de carteis electorais comezou a partir das campanadas da igrexa de Xinzo.

Poucos nervios, e poucos seguidores, todos eles cumprindo escrupulosamente coas normas de sanidade.

SOLO UN CANDIDATO DA COMARCA

Excepto Carlos Gómez, ex-concelleiro do Partido Popular y ex parlamentario , que repite nas listas do seu partido para voltar ao Hórreo, ninguén máis dos presentes se xoga directamente e persoalmente nestas eleccións ao Parlamento Galego.