domingo 22/5/22
Convenio entre a CHMS e o Concello de Xinzo

Máis de 350.000 € de inversión en Trandeiras

Este é o primeiro, dos moitos que esperamos asinar, tanto para a  mellora de infraestruturas hidráulicas no Mosteiro de Trandeiras neste caso , como de outras actuacións pendentes e necesarias no noso Concello (Elvira Lama)

1212
Elvira Lama e José A. Quiroga

José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e a alcaldesa de Xinzo de Limia (Ourense), Elvira Lama, rubricaron onte a  mañá o Protocolo de colaboración, previo ao Convenio que mellorará o sistema de abastecemento de auga, -fontes, captacións, conducións e depósitos- que forman parte as infraestruturas hidráulicas do Mosteiro de Bon Xesús de Transdeiras.

Antecedentes e problemática

O Mosteiro Franciscano de Bon Xesús de Trandeiras sitúase na parroquia de San Pedro da Pena, a uns 5 km ao nordés da capital municipal de Xinzo de Limia. Devandito conxunto, orixinario nas súas partes máis antigas do ano 1523, está incluído no Plan Básico Autonómico e no plan urbanístico municipal.

Dentro do conxunto de construcións que forman o mosteiro destaca o sistema de abastecemento de auga, formado por varias fontes e captacións, conducións e depósitos que garantirían a dispoñibilidade do recurso para as actividades monásticas.

Gran parte destas obras é visible nos terreos que rodean ao mosteiro, e poden intuírse con relativa facilidade as liñas mestras da súa organización e funcionamento. Con todo, o descoido, o descoñecemento do existente e o paso do tempo deterioraron moito estas infraestruturas que, xunto cos edificios do mosteiro, corren grave risco de ruína e desaparición definitiva.

O proxecto

O obxecto das actuacións consiste en asegurar a protección das estruturas relacionadas coa auga na contorna do mosteiro do Bon Xesús de Trandeiras (Xinzo de Limia). Para iso é necesario un estudo previo das necesidades que conteña a proposta de actuacións concretas a executar.

Coa información dispoñible redactarase un proxecto de intervención que permitirá a execución dos traballos de consolidación das fábricas do mosteiro e as obras accesorias, relacionadas coa subministración de auga. O investimento total estímase en 350.000 €.