viernes 21/1/22

Augas de Galicia, organismo encargado de comprobar  a auga que sae da EDAR dos municipios de mais de 2000 habitantes  conforme a normativa europea, acaba de enviar un comunicado (achegamos copia) na que lle di a empresa encargada do funcionamento da planta de tratamento das augas residuais de que despois de vistos os análise, cualifica de MOI BOA.

No mesmo escrito comunícaselle ao Concello  que se cumpriu coas exixencias da Directiva 91/271/CEE, cumprindo con toda a normativa en tódalas mostras,  para os parámetros analizados, cunha valoración global da EDAR de Xinzo de MOI BOA.

596

Comentarios