viernes 3/12/21

O Consello da Xunta tomou o acordo polo que se autoriza a sinatura do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, a Deputación de Ourense e o Concello de Xinzo de Limia para acometer a execución das obras de creación dunha senda peonil e un carril bici na vía principal de conexión entre a vila de Xinzo e os campos de fútbol da Moreira e Carreira, cun investimento de trescentos cincuenta mil cincocentos noventa e nove euros con sete céntimos (350.599,07€), IVE incluído.

Segundo comunican fontes do goberno de Xinzo e poucos días poderán por en marcha o procedemento administrativo para sacar a concurso a adxudicación das obras.

0067

Situación en que se atopan algunha das pistas que ahora entran no proxecto aprobado a tres bandas