miércoles 20/10/21

Nova convocatoria dunha plaza para Policía Local

Sairá publicada no DOGA do 3 de xaneiro

Nova plaza de policía Local

O Concello de Xinzo mediante un decreto da alcaldía que xa está publicado na páxina web do Concello

a convocatoria pública dunhga plaza de Policía Local. Nesta ocasión e despois de ser aprobado en pleno as probas , así como todo o proceso de selección será feito pola Academia Galega de Seguridade.