sábado 4/12/21

Pleno extraordinario no concello de Xinzo, con todos os concelleiros de novo no salón de plenos

Aprobouse unha modificación de créditos cos votos a favor  do grupo de goberno e a concelleira non adscrita Montse Lama, e cos votos en contra dos concelleiros do PP.

Pleno Xinzo 14.05.21
Pleno Xinzo 14.05.21

Dous puntos da orde do día, a de modificación de crédito suplemento de crédito financiado con superávit e incorporación de remanente financiada rt e o  expediente 2568/2021. recoñecemento extraxudicial de crédito para pago de facturas eran a “priori” os que ían a ter mais discusión como así foi.

O grupo de goberno aprobou os dous puntos co apoio tamén da concelleira non adscrita Montse Lama e votando en contra os concelleiros do PP.

O concelleiro de Facenda Perez Campos e a alcaldesa defenderon a legalidade das propostas explicando en que se van a investir os cartos (765.117 €) en novas obras ( 325.000 euros), mentres que aumenta en 18.000 euros a partida para iniciativas culturais e na mesma cifra para outras de carácter deportivo.

No segundo punto conflitivo  aprobouse  un  crédito por importe de 168.507 euros para o pago de facturas de gasto corrente de exercicios pechados dun total de 49.057 euros.

A rexedora, Elvira Lama, explicou que esta modificación de crédito é necesaria pola gran cantidade de obras, servizos e axudas que se están a poñer en marcha en Xinzo. Neste sentido, destacou que esta medida cumpre a lei ao permitir o Ministerio de Facenda aos concellos incorporar superávit e remanente de tesourería: “O noso obxectivo é ofrecer aos veciños mellores infraestruturas e mellores servizos. Necesitamos recursos extra para cubrir as necesidades que reclaman”. Tamén recalcou que “existe neste goberno local un traballo incansable”.

Parcela sobrante na pista Sitibal

Por unanimidade saiu adiante o expediente de declaración da parcela sobrante na pista Sitibal, que unha vez sexa elevada a definitva procederase á segregación e allanamento directo aos propietarios lindeiros das parcelas, o que representará un ingreso patrimonial para o Concello de Xinzo de Limia que deberá ser destinado a inversión.