miércoles. 17.08.2022

A corporación municipal celebrará mañá luns un pleno extraordinario , segundo di a convocatoria, "para facer fronte a gastos que non admiten demora".

Segundo aparece no asunto da mesma tratarase de aprobar unha modificación de crédito con cargo ao superavit presupuestario do ano 2018.

Esta será a primeira vez que este equipo de goberno utilice esta formula de cambios en partidas presupuestarias,  nun momento en que tanto o grupo de goberno e a oposición están enfrascadados en explicacións contraditorias das contas do Concello.