lunes. 20.03.2023

Pleno de trámite o que vai a celebrar a corporación municipal de Xinzo.

O único punto na orde do día, na que non se sabe si haberá unanimidade será na proposta de incremento incremento do imposto

Expediente 763/2022. Aprobación provisional da modificación da ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DE TERREOS DE NATUREZA URBANA:

Para coñecer a orde do día prema na foto

220
Orde do día do pleno