jueves. 06.10.2022

Marcos, do stand de Antelco/Inelga, comenta que á feira traen produtos de ventilación de patacas e máquinas de limpeza e desbroce. Comenta que o máis chama a atención é o novo sistema de ventilación que conserva a temperatura da pataca.

Da feira ALiMAGRO 2022 esperan relacionarse coa xente que xa coñecen e mostrar a maquinaria de limpeza e desbroces que igual se coñecen menos.

Produtos para a ventilación da pataca e máquinas de limpeza en ALiMAGRO