viernes 3/12/21

No BOP de hoxe publicáronse as bases para que os traballadores autónomos/as do concello de Xinzo, poidan acceder a axuda que o Concello acordou destinar a este colectivo.

A subvención máxima no poderá superar os 300 €.A percepción desta axuda será compatible con calquera outra axuda concedida polo Estado, polaComunidade Autónoma de Galicia ou por calquera outra administración pública

Para ver as bases prema aquí.