jueves. 06.10.2022

Seguros Pedro Flores, traballa no ámbito dos seguros e hai anos especializouse no sector agrícola e ganadero. Están centrados no agroseguro e sobre todo, nesta zona, nos seguros para as colleitas de patacas.

Comenta Pedro, que este ano van ter uns datos de sinistralidade bastante elevada polo pedrisco e as olas de calor. "Aquí estamos para apoiar ao produtor".

Esperan da feira que sexa como a do ano anterior ou mellor e comentan que as datas, de remate de tempada alta, tamén poden axudar a que se achegue xente de fóra.