domingo. 02.10.2022

Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG

 Restaurantes– Salóns de banquetes– Cafetarías – Bares

Salas de festas– Discotecas– Pubs– Cafés-espectáculo

Décimo. Suspéndese, polo mesmo prazo establecido anteriormente, a actividade comercial retallista en todo o territorio da Comunidade Autónoma, a excepción dos establecementos comerciais retallistas de alimentación e produtos e bens de primeira necesidade recollidos a continuación segundo a Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009):

47 Comercio ao retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas

47.1 Comercio ao retallo en establecementos non especializados.

47.11 Comercio ao retallo en establecementos non especializados, con predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco.

...............Para ver o decreto na súa totalidade prema aquí.