martes 19/10/21

Xoves 11:00 Pleno Ordinario

Primeiro pleno ordinario da nova etapa de goberno Municipal

179

As 11 da mañá están convocados os concelleiros para un pleno, que segundo o orde do día, espérase que sexa dos de longa duración.

O punto mais importante na convocatoria refírese a aprobación definitiva dos orzamentos do ano 2018, despois das modificacións esixidas por o Ministerio de Facenda.

MOITAS  MOCIÓNS DA OPOSICIÓN

Case unha ducia de mocións que presentan os grupos da oposición e do goberno que levarán o seu debate, o que fará, como se dixo, que o pleno sexa de  longa duración.